majewski group logo

Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja
To nasza specjalność

Deratyzacja – Kraków

Wbrew obiegowej opinii szczurów, myszy i innych gryzoni nie spotyka się wyłącznie w obiektach o wątpliwej czystości. Wystarczy mały ubytek w konstrukcji budynku, by intruzi zaczęli przeszukiwać go w poszukiwaniu jedzenia. Na zabieg deratyzacji należy zdecydować się niezwłocznie po zaobserwowaniu pierwszych oznak obecności szkodników w budynku, by nie doprowadzić do rozbudowania ich kolonii, którą zdecydowanie trudniej będzie wytępić niż pojedyncze osobniki. Jeden z oddziałów naszej firmy mieści się w Krakowie. Działamy na terenie całego województwa małopolskiego.

Deratyzacja w poszanowaniu dla przyrody

Dobro naszej planety nie jest nam obojętne. Stosujemy różne metody zwalczania gryzoni. Żadna z nich nie powoduje jednak uszczerbku dla środowiska naturalnego. Wykorzystując deratyzację chemiczną, zwracamy uwagę na odpowiedzialny wybór środków biobójczych. Wszystkie stosowane przez nas preparaty posiadają wymagane pozwolenia Ministerstwa Zdrowia oraz aktualny Atest PZH potwierdzający bezpieczeństwo zawartych w nich składników dla ludzi i środowiska. Jeśli pozwalają na to warunki i ograniczona liczebność gryzoni, stosujemy również różnego typu pułapki.

Deratyzacja w lokalach prywatnych i miejscach publicznych w małopolskiem

Usługi deratyzacyjne świadczymy w różnego rodzaju lokalach – zarówno prywatnych, jak i publicznych. Specyfika obsługiwanych przez nas obiektów ma duży wpływ na dobór odpowiednich technik zabiegu. Odszczurzanie restauracji, sklepów czy innych punktów z żywnością musi być wykonywana dwukrotnie w ciągu roku – wiosną oraz jesienią.