Dezynfekcja

Dezynfekcja – pomieszczeń

Dezynfekcja czyli odkażanie – jest zabiegiem mającym na celu zniszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych takich jak bakterie, wirusy i grzyby.

W tym celu firma Majewski Group przeprowadza odkażanie budynków mieszkalnych i przemysłowych, nasze działanie obejmuje również dezynfekcję pomieszczeń po zalaniu, piwnic po wybiciu fekalia, odkażanie rur kanalizacyjnych, studni i basenów oraz zsypów. Dezynfekcja środków transportu oraz wszelkie usługi nietypowe.