Deratyzacja

Deratyzacja – zwalczanie gryzoni

Deratyzacja – tępienie gryzoni przy pomocy zabiegów i czynności o charakterze mechanicznym i chemicznym, głównie takich szkodników jak:

Mysz polna to ssak z rodziny myszowatych. Ciało pokryte rudym futerkiem z wierzchu, białym od spodu. Wzdłuż grzbietu przechodzi ciemna smuga. Słabo się wspina. Nie skacze. Kopie nory. Jest aktywna zarówno w dzień jak i w nocy.

Mysz domowa ma ciało smukłe, głowę stosunkowo szeroką o zaostrzonym pysku. Okrywa włosowa na grzbiecie ma barwę szarą lub żółtawo szarą, na brzuchu kremową lub biało popielatą. Długość głowy i tułowia dochodzi do 11 cm, ogona do 10 cm. Dorosły osobnik waży od 10 do 21 g.

Szczur śniady zamieszkuje strychy, górne piętra budynków, spichrze, hale targowe, statki oraz piwnice, a nawet kanały w niektórych miastach. Ponieważ pochodzi z terenów zadrzewionych, doskonale wspina się po krzewach i drzewach. Ubarwienie szczura śniadego może być zmienne. Grzbiet jest zawsze znacznie ciemniejszy od spodu ciała. Najczęściej jest czarny lub prawie czarny z szarą brzuszną stroną.

Szczur wędrowny jest bardzo pospolity w całej Polsce. Wyróżnić można jego populacje zasiedlające doliny rzek, wilgotne starorzecza i zlewiska oraz populacje przechodzące na okres wegetacyjny z domostw na pola uprawne i brzegi rzek. W budynkach mieszkalnych i gospodarskich najchętniej zajmują zaciszne miejsca w piwnicach, pod podłogami oraz w kanałach i urządzeniach kanalizacyjnych.

Deratyzację wykonuje się w zabudowaniach oraz wokół zabudowań. Celem prowadzenia deratyzacji jest ochrona zakładu przed gryzoniami polegająca na prowadzeniu profilaktyki monitoringu aktywności gryzoni i ich zwalczaniu. W tym celu firma Majewski Group przeprowadza szczegółową analizę obsługiwanych budynków, bada stopień nasilenia i występowania gryzoni, po wstępnej analizie montujemy specjalistyczny osprzęt do walki z „nieproszonymi gośćmi” takie jak: karmniki deratyzacyjne, pułapki żywiołowe, chwytacze gryzoni, itp.

Wszelkie usługi wykonywane są zgodnie z aktualnymi standardami i stanem wiedzy oraz obowiązującym prawem, wymogami szeroko rozumianego bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i zwierząt oraz w poszanowaniu środowiska naturalnego.